Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice

Udostępnij:

To nazwa projektu skierowanego przede wszystkim do 118 gospodarstw domowych z terenu gminy Michałowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Najprościej mówiąc jest szansa do nieodpłatnego użytkowania zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu. O taki sprzęt mogą starać się gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, ucząca się młodzież, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z grupy 50+ których dochód nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. To tylko część osób upoważnionych do ubiegania się o sprzęt komputerowy, ale aby się o niego starać należy mieszkać na terenie Gminy Michałowice oraz nie posiadać sprzętu komputerowego. Więcej informacji o programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice na stronie michalowice.pl

A. Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze