Przedterminowe wybory w Nadarzynie

Udostępnij:

4 marca odbędą się wybory przedterminowe Wójta Gminy Nadarzyn. Dla tych którzy zastanawiają się czy mogą wziąć udział w wyborach i jakie warunki muszą spełnić podpowiadamy. Jeśli Mieszkają państwo na terenie gminy Nadarzyn, ale nie są w niej zameldowani należy złożyć pisemny wniosek wraz z deklaracją potwierdzającą adres stałego zamieszkania na terenie gminy Nadarzyn. Konieczne jest również załączenie kserokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Prawa głosu nie mają mieszkańcy zameldowani na terenie gminy czasowo. Osoby, które do 4 marca stają się pełnoletnie a chcą oddać głos w wyborach na wójta muszą być wpisani na listę wyborców. Osoby niepełnosprawne chcące oddać swój głos przez pełnomocnika mogą jeszcze tylko dziś złożyć odpowiedni wniosek oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa. Należy dołączyć również aktualne orzeczenie informujące o stopniu niepełnosprawności. Przy czym pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn. Kto zatem nie może wziąć udziału w głosowaniu? Osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz niepełnoletni.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze