Rekrutacja do przedszkoli i szkół w gminie Brwinów

Udostępnij:

Nabór do przedszkoli który rozpocznie się 8 marca dotyczyć będzie dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata czy niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisja weźmie pod uwagę między innymi to czy oboje rodziców pracuje, czy oboje rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów oraz czy rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu. Szczegółowe informacje do zobaczenia na stronie brwinow.pl

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze