Remont szkoły w Otrębusach zakończony

Udostępnij:

W Szkole Podstawowej w Otrębusach zakończyły prace modernizacyjne ciągu komunikacyjnego, polegające na remoncie wiatrołapu wraz z utworzeniem recepcji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania. W tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – wśród nich znalazło się pięć sołectw z gminy Brwinów – w tym Otrębusy.

Do funkcjonującej od 1992 r. Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach uczęszcza obecnie 564 dzieci. W budynku szkoły brakowało wydzielonej recepcji, co utrudniało prace personelu szkoły w zakresie monitoringu osób wchodzących i wychodzących z placówki oświatowej. Zapewnienie monitoringu osób wchodzących na teren placówki było bardzo istotne także z uwagi na to, że budynek szkolny otoczony jest z dwóch stron lasami oraz znajduje w niedużej odległości od ruchliwej drogi wojewódzkiej łączącej Brwinów z Nadarzynem, co stwarza większe zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły gmina przeprowadziła modernizację ciągu komunikacyjnego polegającą na remoncie wiatrołapu (ok. 19 m2) oraz utworzeniu profesjonalnej recepcji (ok. 5 m2).

Na prace modernizacyjne zadania współfinansowanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w szkole w Otrębusach przeznaczono kwotę 60.343,85 zł. Pokryto z niej koszty przebudowy ciągu komunikacyjnego w budynku szkoły, polegające na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji. W holu wydzielono pomieszczenie recepcji z wykorzystaniem przeszklonej, aluminiowej ścianki oraz zamontowano 2 pary drzwi zewnętrznych oraz 2 pary drzwi wewnętrznych, dodatkowo wyposażonych w zamek elektryczny.

Gmina Brwinów przeprowadziła w tym roku też szereg innych prac remontowych m.in. odnowienie holu, wybudowanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych. Łączna wartość wszystkich prac to ponad 133 tys. zł.

Źródło: UG Brwinów

Udostępnij:

Komentarze