Są pieniądze na przeciwdziałaniu aspołecznych zachowań.

Udostępnij:

Rozpoczął się nabór projektów do dofinansowania w 2019 r. w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Na finansowanie zadań programu zaplanowano 6 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się samorządy i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych: bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Propozycje projektów należy przesyłać do 11 stycznia 2019 r. listownie na adres Urzędu Wojewódzkiego.

Udostępnij:

Komentarze