Ścieżki rowerowe w Nadarzynie

Udostępnij:

Na spotkaniu przedstawicieli Gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego okazało się, że Nadarzyn nadal ma szansę na otrzymanie dofinansowania unijnego w ramach drugiego, oraz trzeciego etapu budowy ścieżek rowerowych i  budowy systemu Parkuj i Jedź. Ostateczna decyzja zapadnie 12 kwietnia, jednak trzeba podkreślić, że w drugim etapie finansowania budowy ścieżek m.in. w Starej Wsi i Walendowie przewiduje się także instalowanie wypożyczalni rowerów. Etap trzeci budowy ścieżek przewiduje działania Gminy Nadarzyn i Starostwa pruszkowskiego w ramach wspólnie złożonego projektu.

A. Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze