Spółka Wodna Brwinów z budżetem na 2018

Udostępnij:

Na zebraniu Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Brwinów Benedykt Grobelny przedstawił sprawozdanie z działalności w 2017 r. W ubiegłym roku Spółka koncentrowała się nie tylko na podstawowej konserwacji rowów melioracyjnych, ale także na wszelkiego rodzaju naprawach drenaży, wylotów zbieraczy drenarskich, studzienek melioracyjnych i przepustów. W 2017 r. wykonano prace obejmujące ok. 7,42 km rowów melioracyjnych na łączną kwotę 101 tys. zł. Działania spółki wspomogły też prace prowadzone przez gminę Brwinów w ramach zapobiegania podtopieniom oraz ochrony wód i gleby. Łącznie wydatki sięgnęły niemal 280 tys. zł, a prace objęły 21 km cieków wodnych. Na spotkaniu przegłosowano stawki, które będą obowiązywać w 2018 r.: 48 zł za 1 ha oraz stała opłata 50 zł za działkę o powierzchni do 1 ha. Przewodniczący Benedykt Grobelny zwracał uwagę na znaczne podwyższenie kosztów robocizny i sprzętu, przez co wzrosły też ceny robót melioracyjnych.

A. Kopczyński 

fot. brwinow.pl

Udostępnij:

Komentarze