Strażnicy pierwszej pomocy

Udostępnij:

Dwaj funkcjonariusze Straży Miejskiej z Mialnówka, ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oznacza to, że od kilkunastu dni w szeregach milanowskiej straży są funkcjonariusze z  tytułem ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Funkcjonariusze zostali również wyposażeni w odpowiedni sprzęt do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Milanówka.

KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa, a prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione podmioty. Kurs z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak: PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Gminna, jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.

Udostępnij:

Komentarze