Święto piastowskiej “Jedynki”

Udostępnij:

Historia Jedynki sięga roku 1914, kiedy to szkoła została oficjalnie otwarta przez Marię Sobolewską. Zapisano wtedy do szkoły 32 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Uczęszczały do niej głównie dzieci kolejarzy i dlatego została ona ulokowana w tzw. kolejkach, na parterze w domu nr 1. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 7 lutego 1919 r. ukazał się „Dekret o obowiązku szkolnym”, który nakazywał gminom zakładanie szkół powszechnych. Co ciekawe piętnastoletni wychowanek Jedynki, harcerz Zygmunt Kosewski, w 1925 r. wygrał konkurs na nową nazwę osiedla. To on jest autorem nazwy miasta Piastów. Od 1927 roku działał samorząd uczniowski, harcerstwo, Polski Czerwony Krzyż, spółdzielnia uczniowska.  28 maja 1933 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Siedmioklasowej  Publicznej Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica. 1 września 1997 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły mieszczącej się przy ul. Brandta 22
Losy szkoły były burzliwe zwłaszcza w czasie wojny ale szczęśliwie dotrwała do naszych czasów i w związku z tym kilka dni temu wszyscy wspólnie świętowali rocznicę. Najpierw uhonorowano zasłużonych w tym Zbigniewa Brzezińskiego wieloletniego burmistrza oraz najdłużej pracujących nauczycieli, a potem przyszedł czas na wystąpienia artystyczne. Ostatnim akcentem uroczystości obchodów Święta Szkoły był 3. Wielki Interaktywny Quiz Historyczny wiedzy o Piastowie.
Obecnie “Jedynka” posada  certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”, certyfikat  „Szkoły Promującej Zdrowie” oraz klasy integracyjne. W tym roku dwie uczennice  uzyskały tytuł Laureatek Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

A. Kopczyński

fot. piastow.pl

Udostępnij:

Komentarze