Szkoła rodzenia w Ożarowie

Udostępnij:

Na 2018 rok w Ożarowie Mazowieckim planowane są zajęcia w ramach szkoły rodzenia. Program obejmował będzie zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę. Jeden cykl to 5 grupowych spotkań, każde trwające ok.3 godz. – 1 raz w tygodniu. Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki będące w 25 tygodniu ciąży, które posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału  w takich  zajęciach
Do szkoły rodzenia mogą uczęszczać także ojcowie dzieci mieszkający w  Gminie Ożarów Mazowiecki. Uczestnictwo w programie będzie dofinansowane przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów uczestnictwa w zajęciach. Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierwszego dziecka. Dodatkowych informacji można uzyskać w wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze