Archiwa tagu: recycling

Piastów: nowy PSZOK

Kolejny wniosek o dofinansowanie przygotowany przez Piastów pomyślnie przeszedł proces aplikacyjny i został skierowany do dofinansowania. Kwota to ponad 1,8 mln. zł Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK zostanie zorganizowany na działce, na końcu ul. J. Poniatowskiego. Przy tej okazji i dzięki dofinansowaniu ulica J. Poniatowskiego zostanie w znaczący sposób zmodernizowana. Oprócz budowy infrastruktury PSZOK oraz przebudowy ul. J. Poniatowskiego, w projekcie przewidziane są także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

W najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, a wkrótce potem ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, realizacja inwestycji rozpocznie się z początkiem 2019 roku. Zakończenie projektu i oddanie PSZOK do użytkowania przez piastowian planowane jest na lipiec przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 2 mln. zł.