Targowisko na Pańskiej

Udostępnij:

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński 15 maja podpisał umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących przebudowy targowiska.
W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia, przeprowadzona rozbiórka wszelkich istniejących elementów zagospodarowania terenu, budowa zadaszeń w konstrukcji stalowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu, montaż instalacji nagłośnienia. Prace zostaną podzielone na etapy pierwszym będzie opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, to miasto planuje uzyskać do końca listopada tego roku.
Koszt inwestycji to 1 849 120,50 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 771 961 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A.Kopczyński

fot. Miasto Pruszków

Udostępnij:

Komentarze