Umowa Piastowa z Akademią Sztuki Wojennej

Udostępnij:

Współpraca w ramach tego projektu ma obejmować realizację działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniając się do rozwoju kluczowych kompetencji jej uczestników – odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Zainicjowane współdziałanie dotyczy również wychowania w duchu patriotycznym, aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzania wiedzy historycznej, ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, a także pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobiegania społecznemu wykluczeniu.

A. Kopczyński

fot. UM Piastów

Udostępnij:

Komentarze