Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łomianki

Udostępnij:

Dziś (10 września) rusza IV etap projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Umowy z wykonawcą dotyczą wykonania dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, tzw. Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny,
W myśl jej zapisów, do końca lipca 2019 r., wykonana zostanie pełna dokumentacja techniczna, która posłuży do uzyskania pozwolenia na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na ww. obszarze. Ze uwagi na bardzo duży obszar całość podzielona została na 5 zakresów.
Wykonanie dokumentacji technicznej dla tak dużego obszaru jest zadaniem niezwykle złożonym i wymaga uzyskania szeregu uzgodnień i decyzji. Jednym z najistotniejszych jest uzgodnienie z mieszkańcami danego obszaru dwóch kwestii: Miejsca, w którym zostanie pozostawione odgałęzienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do danej posesji, oraz uzyskanie zgód od właścicieli dróg prywatnych, niestanowiących własności gminy Łomianki na wejście w teren i wybudowanie infrastruktury. Od dziś pracownicy firmy GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o. będą odwiedzać posesje w celu dokonania uzgodnień.

[obrazek]

Udostępnij:

Komentarze