Usuwanie azbestu w Legionowie

Udostępnij:

Urząd Miasta Legionowo dalej prowadzi program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo. Zamiar usunięcia wyrobów zawierających ten materiał należy zgłosić telefonicznie do urzędu miasta. Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókien azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach.

Udostępnij:

Komentarze