Użłobkowione Michałowice

Udostępnij:

Gmina Michałowice znalazła się w czołówce polskich gmin z najwyższym odsetkiem najmłodszych dzieci korzystających z opieki w żłobkach i klubach malucha. Jest się czym chwalić bo odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci od roku do 3 lat to aż bez mała 76% Mówi Krzysztof Grabka wójt gminy Michałowice.

Tak wysoki wskaźnik jest rezultatem prowadzonego od wielu lat systemu dofinansowywania dla dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków i klubików malucha. Na podstawie uchwały rady gminy żłobki otrzymywały dotacje w wysokości 400 zł miesięcznie za każde uczęszczające dziecko zamieszkałe w gminie.

Na tym jednak nie koniec tłumaczy Krzysztof Grabka

W kwietniu 2018 r został przeprowadzony konkurs, dzięki któremu zostało wyłonionych 6 placówek. Zadeklarowały one najniższe opłaty wnoszone przez rodziców w formie opłaty stałej i wyniosą one 300, 400 lub 500 zł miesięcznie. Pozostały koszty utrzymania dziecka w żłobku poniesie gmina, przekazując dotację do placówek w wysokości 700 zł na każde dziecko.

 

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze