Wycinka drzew przez PKP

Udostępnij:

Powracają protesty mieszkańców odnośnie wycinania drzew wzdłuż modernizowanej linii kolejowej w ramach zadania ,,Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze”, Urząd Dzielnicy Włochy zwrócił się do PKP PLK, o wnikliwe przeanalizowanie celowości usunięcia drzew z terenu Dzielnicy Włochy i tak radykalną ingerencję w środowisko przyrodnicze. Przypomnijmy, że PKP PLK uzyskało 30 marca 2015 r. decyzję wydaną z upoważnienia ówczesnego Wojewody Mazowieckiego o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Czytamy w nim, że w ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie zakresu prac w tym zagospodarowanie istniejącej zieleni i wykonanie nowych elementów zieleni” oraz, że  usunięcie drzew kolidujących z inwestycją może nastąpić wyłącznie na zasadach przewidzianych przepisami z zakresu ochrony przyrody”. Obecny wojewoda w lutym biegłego roku  wydał decyzję zatwierdzająca projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia  w trybie natychmiastowej wykonalności. Do obowiązków PKP PLK należy prowadzenie inwestycji z poszanowaniem środowiska przyrodniczego czyli, w tym przypadku, ograniczeniem wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum. Żaden z organów administracji publicznej nie wydał zgody na ich usunięcie. PKP wskazało aż 99 drzew do usunięcia, za to  Urząd Dzielnicy Włochy nie uważa takiej liczby za „niezbędne minimum”.

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze