Wymiana starych pieców w gm. Łomianki

Udostępnij:

Rada Miejska – na wniosek Burmistrza Łomianek – podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji do programu wymiany pieców na terenie gm. Łomianki. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel 250.000 zł. Zgodnie z projektem uchwały, gm. Łomianki będzie wspierać finansowo przedsięwzięcia polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na źródła ciepła zasilane gazem lub odnawialnym źródłem energii u podmiotów z terenu gminy.

Wysokość dotacji celowej wyniesie 70% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10.000 zł w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie więcej niż 7.000 zł w przypadku montażu źródła zasilanego gazem. Uchwała nie jest jeszcze prawomocna.

A. Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze