Wyprawka szkolna można jeszcze składać wnioski

Udostępnij:
Jeszcze do 5 października można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Przypomnijmy pieniądze przysługują na dzieci uczące się, do ukończenia 20 roku życia, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18 urodzinami. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie na nie wypłacane do ukończenia 24. roku życia.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry start”, w tych samych miejscach co wnioski o 500+.
Udostępnij:

Komentarze