Żaby, płazy i raki w JPEGu.

Udostępnij:

Jeszcze do poniedziałku 19 listopada można nadsyłać prace fotograficzne na konkurs przyrodniczy Milanówka. Warunkiem uczestnictwa jest przede wszystkim pasja mówią organizatorzy. Trzeba kochać  gady, płazy, owady i koniecznie mieć otwarte serce i oczy na świat no i oczywiście lubić fotografować, Jeśli posiadacie w swych zbiorach własne zdjęcia zwierzęcego „drobiazgu”, to Stowarzyszenie Razem dla Milanówka zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r. Prace zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej „Kierunek Milanówek” w zakładce „Przyroda Milanówka”. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace zostaną udostępnione publicznie podczas wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w Milanówku. Prace konkursowe powinny być przekazane w formacie JPG. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż 6 fotografii.Więcej informacji znajdzie pod adresem stowarzyszenie [at] razemdlamilanowka.org

Udostępnij:

Komentarze