Zebranie w Pęcicach

Udostępnij:
Zebranie zwołał i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Powodem wrześniowego było rozdysponowanie środków sołectwa na kolejny rok. Budżet sołecki na 2019 wynosi ponad 49,5 tys. zł.Na zebraniu uzgodniono aby pieniądze przeznaczyć miedzy innymi na wydarzenia związane z promowaniem kultury i dziedzictwa narodowego, zajęcia i imprezy kulturalne, aktywizujace, świąteczne, edukacyjne i hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, zakup sprzętu sportowego czy doposażenie świetlicy. 

W głosowaniu siedemnaście osób poparło wniosek sołtysa, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek sołtysa został przyjęty.W drugiej części zebrania mieszkańcy składali wnioski do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Został zgłoszony wniosek dotyczący rozbudowy świetlicy, modernizacji ulicy Kamień Polny, a także modernizacji placu zabaw. 

 

foto: michalowice.pl

Udostępnij:

Komentarze