“Żelazny most”

Udostępnij:

Podczas uroczystości Jubileuszu 100 lecia Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, a Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60.

Umowa partnerska opiera się na chęci Szkół do pogłębiania wzajemnych przyjaznych relacji oraz stałego rozbudowania zakresu współpracy, na bazie realizacji Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”. Projekt  powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na różnych poziomach.

W pierwszym etapie uczniowie zostaną zaznajomieni ze specyfiką warsztatu pracy archeologa; gruntownie poznają kulturę materialną i duchową ludów kultury przeworskiej, a także dzieje dwóch największych ośrodków hutnictwa żelaza, działających poza granicami Imperium Rzymskiego, z centrami w rejonie Pruszkowa i Nowej Słupi.  Kluczowym elementem realizacji założeń merytorycznych Projektu będzie wymiana młodzieży z obu szkół, w formie wycieczek naukowych  do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a także Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Nabytą wtedy wiedzę i umiejętności uczniowie klas spożytkują budując makietę pieca dymarskiego wystawy tematycznej.

Udostępnij:

Komentarze