Znamy budżet Piastowa

Udostępnij:

Radni Piastowa na XLIII sesji przyjęli Budżet dla Piastowa na 2018 rok.  Powodem do zadowolenia jest fakt, że przez ostatnie trzy lata budżet miasta udało się podwoić. Zaplanowano, że przyszłoroczne dochody miasta wyniosą prawie 120 mln zł. Przypomnijmy, że w 2014 roku miasto musiało się zadowolić 60 mln. budżetem Wydatki miasta ustalono na kwotę ponad 140 mln. Z tego niemal 50 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje.
Pieniądze w 2018 roku wydane zostaną wydane na  przebudowę ul. Złotej Jesieni,  ul. Brzozowej oraz ul. Ks. J. Skorupki  wraz z budową odwodnienia tych jezdni. Rozbudowę przedszkola Nr 4, budowę filii przychodni SPZOZ “Piastun” w Piastowie, budowę kanału sanitarnego w ul. S. Barcewicza czy budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. C.K. Norwida. Jest tez dobra wiadomość dla cyklistów, miasto przewidziało środki na budowę ścieżki rowerowej.  To oczywiście tylko cześć inwestycji przewidzianych do realizacji w 2018 roku. A miasto liczymy, że w trakcie roku kwota budżetu ta będzie rosła.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze