Znikające reklamy w Milanówku?

Udostępnij:

W ostatnich latach często słyszymy o problemie, jakim jest zaśmiecanie krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem ten dotyczy również Milanówka. Jednak miasto opracowuje projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki niemu możliwa będzie poprawa estetyki otoczenia. Proponowane regulacje wprowadzą zasady wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Odbyło się już spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, podczas którego zaprezentowano podstawowe założenia projektu. Po rozpatrzeniu uwag, przewiduje się przeprowadzenie ponownych konsultacji, aby mieszkańcy mogli się zapoznać z nową wersją projektu i jeszcze raz się wypowiedzieć. Jeśli posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach reklamy, upewnijcie się, że zostały umieszczone zgodnie z przepisami. Wielu z mieszkańców Milanówka, może nie zdawać sobie sprawy, że reklamy na terenie nieruchomości wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymogów prawnych.
•urządzenia reklamowe powinny zostać zgłoszone do Starosty Grodziskiego na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
•Reklamy znajdujące się w pasie drogowym powinny zostać umieszczone zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;
•Umieszczenie reklam nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•umowę dzierżawy terenu pod reklamę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, gdyż podlega ona opodatkowaniu.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze