400 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa w Grodzisku i okolicach

Udostępnij:

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w drugiej połowie 2019 r. na terenie grodziskiej gminy zostanie uruchomiony zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W ramach unijnego projektu wybudowanych zostanie 15 punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych wraz z urządzeniami do sterowania oraz monitorowania. Centrum sterowania zlokalizowane będzie w budynku Urzędu Miejskiego, a punkty alarmowe w wytypowanych miejscach gminy. Syreny alarmowe instalowane będą głównie na budynkach użyteczności publicznej w rejonach, gdzie występuje zagrożenie powodzią, czy też substancjami niebezpiecznymi, jak również w miejscach, gdzie gromadzi się dużo ludzi. Jak informuje grodziska gmina, projekt zakłada też przeprowadzenie działań z zakresu edukacji mieszkańców, zwiększających ich świadomość w zakresie katastrof naturalnych.

Umowę związaną z poprawą bezpieczeństwa podpisali 17 października wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego Piotr Galiński i skarbnik Piotr Leśniewski.

Marek Gutowski

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze