“Anielska Warszawa”

Udostępnij:
W ramach XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego wystartował konkurs fotograficzny „Anielska Warszawa”. Zadaniem uczestników konkursu jest dokumentacja życia codziennego, osób lub wydarzeń, które odbywają się w Warszawie.

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcie wykonane w 2018 roku w czterech kategoriach. Wydarzenia, życie codzienne, przyroda i dziedzictwo kulturowe bądź osoba. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie niezależnie od kategorii. Czasu na wykonanie i wysłanie pracy zostało niewiele. Zdjęcia należy nadsyłać do 5 grudnia na adres XVwigilia[at]gmail.com Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w piątek, 7 grudnia.

Dwanaście wyróżnionych prac zostanie wydrukowanych i zaprezentowanych 16 grudnia, podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego.
Udostępnij:

Komentarze