Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w Gminie Ożarów

Udostępnij:

W Gminie Ożarów Mazowiecki po raz pierwszy rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie przez Państwa indywidualnego konta rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie od 1 marca 2018 r. na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze