Erasmus + w Piasecznie

Udostępnij:

Erasmus+ to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na okres 2014–2020. Od 2014 roku w piaseczyńskich placówkach oświatowych, realizowane są projekty z programu. Łączna wartość wszystkich umów o dofinansowanie podpisanych przez piaseczyńskie szkoły i przedszkola to kwota prawie 1,5 mln zł. W Zalesiu Górnym, 14 marca 2018 r., odbyła się Konferencja „Realizacja projektów edukacyjnych z funduszy zewnętrznych – dobre praktyki placówek oświatowych w Gminie Piaseczno”. Jak podkreśliła na wstępie Dyrektor szkoły Pani Marta Blauth, inspiracją do zorganizowania spotkania była chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi placówkami oświatowymi w gminie. Celem konferencji zorganizowanej przez szkołę przy współpracy z Gminą Piaseczno, było zachęcenie zarówno przedszkoli jak i szkół do sięgania po środki z funduszy zewnętrznych i realizowania dzięki nim projektów edukacyjnych. Projekty w ramach programu finansowane są w całości ze środków Unii Europejskiej, a szkoły nie ponoszą dodatkowego wkładu własnego. Do tej pory Kadra pedagogiczna 6 piaseczyńskich szkół oraz 2 przedszkoli otrzymała środki zewnętrzne na realizację własnych projektów.

A. Kopczyński

fot. piaseczno.eu

Udostępnij:

Komentarze