I sesja Rady Gminy Michałowice

Udostępnij:

I sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnych oraz wójta gminy Michałowice, które zgodnie z obwiązującym prawem wręczyła przewodnicząca gminnej komisji wyborczej, Alicja Kalska-Adamiec. Po otrzymaniu i zaświadczeń o wyborze, przyszedł czas na złożenie ślubowania przez radnych. Kolejnym punktem inauguracyjnej sesji było wręczenie przez przewodniczącą gminnej komisji wyborczej, Alicję Kalska-Adamiec, zaświadczenia o wyborze na wójta Małgorzacie Pacheckiej i złożenie przez nowo wybraną wójt ślubowania. Inauguracyjna sesja rady gminy to także wybór przewodniczącego rady oraz ustalenie liczby wiceprzewodniczących rady, jak również ich wybór.

Decyzją radnych przewodniczącą rady gminy została radna, Beata Rycerska. Nowa rada i jej przewodnicząca będzie miała dwóch zastępców, którymi zostali: Edward Kozłowski i Maciej Polarczyk.

Udostępnij:

Komentarze