Kary dla “bezradnych” radnych

Udostępnij:

Wiceprezydent Otwocka Piotr Stefański wniósł pod obrady najbliższej sesji projekt uchwały, nowelizujący zasady naliczania i wypłacania diet. Dotychczas otwoccy radni otrzymywali stały ryczałt bez względu na to, czy uczestniczyli w pracach rady. Portal Otwock.info przytacza przykład radnego Łukasza Majchrzyka, który nie przychodził do magistratu, a miesięcznie otrzymywał 604 zł, co w skali roku dawało mu ponad 7200 zł.
Z ustawy samorządowej wynika tym czasem radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i jest zobowiązany do udziału w pracach rady gminy. Sekretarz gminy Przemysław Zakolicki zawnioskował o karanie takich radnych 100 złotowym mandatem. W uzasadnieniu projektu, czytamy „dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego korzyści z innego tytułu, które mógłby osiągnąć w czasie pełnienia funkcji radnego, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym”. Jak potoczą się losy radnych nie uczestniczących w pracach rady będziemy śledzić.

A. Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze