Kolejne przypadki Afrykanskiego Pomoru Świń w naszym regionie.

Udostępnij:

Główny Lekarz Weterynarii informuje po przeanalizowaniu w ostatnich dniach, kolejnych wyników badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdza wykrycie materiału genetycznego wirusa Afrykanskiego Pomoru Świń:

– w zwłokach dwóch dzików znalezionych w gminie Jabłonna w powiecie legionowskim;
– w zwłokach pięciu dzików znalezionych w gminie Konstancin-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim;
– w zwłokach trzech dzików znalezionych w gminie Leszno w powiecie warszawskim zachodnim;
– w zwłokach jednego dzika znalezionego na terenie Warszawy.

W związku z tym na terenie gminy Jabłonna oraz gminy Leszno na podstawie rozporządzenia wojewody Mazowieckigo zaczynają obowiązywać środki wynikające z art. 15 dyrektywy Rady. W dyrektywie czytamy między innymi, że wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być trzymane w swoich kwartałach lub innym miejscu odizolowanym od dzików, żadna świnia nie może być przywieziona lub wywieziona z gospodarstwa, z wyjątkiem przypadków, gdy zezwoli na to właściwy organ, wszystkie osoby mające kontakt z dzikami muszą stosować odpowiednie środki higieny, w celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

DYREKTYWA http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32002L0060/$File/32002L0060.pdf

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze