Miasto i Powiat podpisały porozumienie

Udostępnij:

Dotyczy ono zagospodarowania terenów zielonych położonych w pasie przy Al. Wojska Polskiego, a dokładniej ul. Plantowej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców w Pruszkowie. Aby możliwe było zrealizowanie zagospodarowania zielenią ul. Plantowej Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał w tej sprawie porozumienie z Powiatem Pruszkowskim dotyczące prawa do dysponowania terenem w celu wykonania nasadzeń zieleni. Miejski krajobraz wzbogaci się o irgę błyszczącą i poziomą, różne czy oliwnik wąskolistny. 16 stycznia została zawarta umowa z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na zagospodarowanie zieleni przyulicznej ul. Plantowej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców w Pruszkowie. Termin realizacji przewidziany jest do 30.06 br. a jej koszt to ponad 450 tys. złotych.

Andrzej Kopczyński

Udostępnij:

Komentarze