Nauczyciele awansowali

Udostępnij:

W Brwinowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na liście znalazło sie 17 nauczycieli. Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczali nauczycielom burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz zastępca burmistrza Jerzy Wysocki. Nowo mianowanym nauczycielom towarzyszyły dyrektorki placówek oświatowych. Nauczyciele wspólnie złożyli ślubowanie.
Zasady awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN. Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją.

fot. UG Brwinów

Udostępnij:

Komentarze