Nowe plany inwestycyjne w Starych Babicach

Udostępnij:

Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy trwają prace nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. Dzięki uchwaleniu nowego projektu będzie możliwe m.in. zezwolenie na budowę nowoczesnej i kompleksowej inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego pomiędzy trasą S8 a granicą z Warszawą. Wstępne ustalenia przewidują likwidację w tym miejscu dotychczasowej uciążliwej strefy usługowo-produkcyjnej na rzecz parku handlowego i osiedla mieszkaniowego wraz z terenami zielonymi, miejscami do rekreacji i wypoczynku, a także przedszkolem z oddziałem żłobkowym oraz dedykowanym placem zabaw. Dodatkowo, na koszt inwestora gmina Stare Babice zyskałaby nowy układ komunikacyjny poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury na ulicy ul. Warszawskiej oraz Gościnnej, a także budowę nowych dróg, chodników i licznych miejsc parkingowych, na których brak skarżą się mieszkańcy.

W rezultacie przeprowadzonego badania okazało się, że nastroje wobec planowanej inwestycji są bardzo pozytywne. Z zebranych informacji wynika, że 62,5% ankietowanych wiedziało wcześniej o trwających w Urzędzie Gminy pracach, a ponad połowa z nich (58,75%) jest zadowolona z planowanych wzdłuż trasy S8 zmian. Zdecydowana większość badanych uważa, że takie inwestycje są korzystne, a według 67,5% przyczyniają się do rozwoju gminy.

A. Kopczyński

 

Udostępnij:

Komentarze