Plan zagospodarowania przestrzennego w Pruszkowie

Udostępnij:

Koalicja Obywatelska Pruszków złożyła na ręce prezydenta Pruszkowa Pawła Makucha oraz starosty powiatowego Krzysztofa Rymuzy, apel, który może sprawić, że do budowy w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Potulickich, nie dojdzie. Choć inwestycja ma być prowadzona na terenie prywatnym.

Jak twierdzi część radnych Pruszkowa, budowa osiedla przylegającego do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to ogromne zagrożenie środowiskowe. Wiąże sie to z wycinką dużych drzew czy zmianą poziomu wód gruntowych i ogólną degradacją dzikiej przyrody.

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej apeluje do miasta o natychmiastowe wznowienie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pismo złożone w tej sprawie do prezydenta Pruszkowa to konsekwencja słowa danego mieszkańcom w sprawie inwestycji mieszkaniowej przy parku Potulickich.

Udostępnij:

Komentarze