Remont pruszkowskiej kładki

Udostępnij:

Miasto Pruszków rozpoczęło procedurę zadania “Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja w Pruszkowie”. Teraz trwają prace projektowe wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie remontu będzie możliwe nie wcześniej, niż w drugim kwartale 2019 r., z uwagi na warunki techniczne wydane przez PKP PLK. Przypomnijmy, kładka nad torami kolejowymi PKP w ciągu ulicy Majowa – 3-go Maja w Pruszkowie była własnością Polskich Kolei Państwowych. W związku z tym Miasto nie miało możliwości prawnych przeprowadzenia jej wcześniejszego remontu.

Z uwagi na postępującą degradację i realne ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia użytkowników kładki w sierpniu podjęto decyzję o jej zamknięciu. Chcąc przywrócić ciągłość ruchu na kładce, przed planowanym remontem, zlecona została do przeprowadzenia ekspertyza techniczna i opracowanie projektu wykonawczego robót zabezpieczających tymczasowe przejście dla pieszych.Zakres prac objął m.in.wykonanie pomostu drewnianego na istniejącej kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, nadbudowa istniejącej balustrady stalowych schodów, wykonanie balustrad drewnianych zabezpieczających wejście na schody wyłączone z ruchu.

Przed weekendem prace zabezpieczające zostały zakończone i kładka, do czasu remontu, będzie służyć mieszkańcom.

Udostępnij:

Komentarze