Archiwa tagu: depresja

Co piąty 60-latek w Polsce ma symptomy mogące świadczyć o depresji

Wśród 80-latków dotyczy to już połowy seniorów. To niepokojące statystyki, którym trzeba przeciwdziałać. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u osób powyżej 60-go roku życia.

Na program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u seniorów Samorząd Mazowsza przeznaczy 2 miliony 600 tysięcy złotych, to ważny program zaznacza Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego:

W parze z profilaktyką idzie praktyka, a do niej potrzebne są placówki. Dlatego ponad 40 milionów trafi do mazowieckich domów opieki medycznej, dodaje Elżbieta Lanc:

Są dwa rodzaje czynników mogących wywołać depresję u seniorów, zauważa Marta Kozaczuk, specjalista psychologii klinicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach:

Największym wrogiem depresji jest poczucie własnej wartości i życiowe spełnienie. W wieku senioralnym to też jest możliwe, a na Mazowszu seniorzy mogą żyć aktywnie – m.in. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, czy Sejmiku Senioralnym. A każdy senior może zaprezentować swój talent na przykład w corocznym Przeglądzie Artystycznym Osób Starszych.

Info: Mazowsze wprowadza profilaktykę depresji u dzieci i młodzieży [01/02/2023]

Samorząd województwa mazowieckiego realizuje kompleksowy program profilaktyczny, dzięki któremu młodzi mieszkańcy Mazowsza, w wieku 12-21 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji dotyczących zaburzeń depresyjnych.

Program obejmuje przeprowadzenie badania w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji, w wieku 12-21 lat. U osób z pozytywnym wynikiem badania planowane są konsultacje ze specjalistą i sesje terapeutyczne.

Dodatkowo w ramach Programu realizowane są działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, ponieważ finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego. Na działania przeznaczono 8 mln zł.