Urząd Gminy Jaktorów wprowadza kontrole nieruchomości.

Udostępnij:

Urząd Gminy w Jaktorowie rozpoczyna kontrole nieruchomości. Ich celem jest sprawdzenie, czy wszyscy mieszkańcy przestrzegają przepisów
prawa m. in. z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, ochrony środowiska, ochrony zwierząt. Zadaniem pracowników Urzędu
Gminy Jaktorów przeprowadzających kontrole jest przede wszystkim edukowanie mieszkańców. Będą oni przekazywali wiedzę praktyczną np. z
zakresu odpowiedniej segregacji śmieci oraz prawidłowego użytkowania pieców. Kontrolujący będą posiadać legitymacje oraz wszystkie
dokumenty upoważniające do kontroli, wystawione przez Wójta Gminy Jaktorów.

Udostępnij:

Komentarze