W Nadarzynie czas na wymianę starych pieców węglowych na gazowe lub olejowe

Udostępnij:

Można także istniejący piec przerobić na zasilany biomasą. Na dofinansowanie mogą liczyć 32 gospodarstwa dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł. Dotacja dotyczy kosztu kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) i czujnika tlenku węgla. Ze względu na bardzo krótki termin wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Nadarzyn muszą zgłosić się do 29 września 2017 roku, do godz. 13:00 w urzędzie gminy w pokoju 224. Z dowodem osobistym, aktem notarialnym lub innym dokumentem potwierdzającym własność domu oraz umową na dostarczanie gazu i ostatnim rachunkiem za gaz lub pozwoleniem na budowę wewnętrznej instalacji gazowej z decyzją ostateczności. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Andrzej Kopczyński 

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze