Wodociąg w Czarnowie

Udostępnij:

Wkrótce ruszą prace przy budowie sieci wod.-kan. w starym Czarnowie w Gminie Konstatncin-Jeziorna. W ubiegłym tygodniu burmistrz podpisał umowę z firmą wykonawczą. Roboty będą polegać na budowie sieci wodociągowej w ulicach przylegających do ul. Starego Dębu, Sikorki i  Pawiej wraz z wykonaniem odcinków do granic poszczególnych posesji oraz budowę armatury towarzyszącej tj. zasuw, hydrantów, trójników sieciowych. Ponadtow ramach inwestycji powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odcinków do granic poszczególnych posesji oraz budową armatury towarzyszącej. Roboty budowlane za ponad 2 mln zł mają sie zakończyć 30 czerwca. przyszłego roku.

Udostępnij:

Komentarze