Żydowska w Grodzisku do remontu

Udostępnij:

Ulica ma przejść gruntowny remont, który rozpocznie się od sfrezowania nawierzchni. Rozebrane zostaną chodniki i zatoka postojowa.
Po robotach rozbiórkowych robotnicy wykonają nakładkę bitumiczną oraz zjazdy i pobocza.
Dojazd do Urzędu Skarbowego, nowego osiedla oraz Straży Pożarnej i nowego parkingu będzie znacznie przyjemniejszy powiedział wiceburmistrz Tomasz Krupski

Remont jak twierdzi włodarz, nie potrwa długo i droga powinna zostać oddana do użytku za około tydzień.

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze