Info: Dofinansowanie do badań w Nadarzynie [23/01/2023]

Gmina Nadarzyn podpisała umowy na realizację przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej programów profilaktycznych dla mieszkańców.

Ci mogą liczyć na USG płuc, zabiegi rehabilitacyjne po urazach i złamaniach, badania onkologiczne czy profilaktykę zdrowia psychicznego powiedział POPradiu wójt Nadarzyna Dariusz Zwoliński:

W sumie za kwotę 282.000 złotych zostanie zrealizowanych 9 programów profilaktyki prozdrowotnej , z których skorzystać będą mogli mieszkańcy gminy zapisani do ośrodków zdrowia w Nadarzynie i Młochowie. Jednak to nie jedynie środki dodaje Zwoliński:

Warto także pamiętać, że kilka razy w roku Gminny Zakład Opieki zdrowotnej organizuje tzw białe soboty, które również dają szansę na badania profilaktyczne.

Info: Nowy plac zabaw w Nadarzynie [23/01/2023]

Jeśli ktoś lubi aktywność fizyczną i nie przeszkadza mu zima koniecznie musi wybrać się na ulicę Lipową na nowo rozbudowane tereny rekreacyjne na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Te gotowe są od końca grudnia a o tym co można tam znaleźć opowiedział POPradiu wójt Nadarzyna Dariusz Zwoliński:

Cały teren zyskał także rozbudowany monitoring wizyjny. Warto dodać że z placu usunięto zabawki, które były już mocno zużyte a tym samym wymagały częstych napraw. i stawały się mało bezpieczne dla dzieci.

Nowe zabawki posiadają wszelkie niezbędne atesty, podobnie jak cały zaprojektowany układ placu zabaw spełniają warunki BHP i co ważne są dostosowane dla dzieci w różnym wieku.

Na tym jednak nie koniec inwestycji w rekreację dodaje wójt Nadarzyna:

O pomysłach włodarzy Nadarzyna będziemy informować na bieżąco.

Info: Przebudowa Alei Krakowskiej [20/01/2023]

Jest porozumienie władz samorządowych w sprawie przebudowy al Krakowskiej na długości od CH Janki – Pl. Szwedzki do Park&Ride – Al. Krakowska, przebiegającym przez Gminę Raszyn i m. st. Warszawa. Zarządcą drogi od paru lat jest powiat pruszkowski tłumaczy starosta Krzysztof Rymuza:

Na spotkaniu władz powiatu z marszałkiem Adamem Struzikiem uzgodniono powołanie zespołu roboczego ds. realizacji przebudowy Al. Krakowskiej. Zostanie też przekazana dotacja na rzecz Powiatu, jako lidera projektu, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji. Co się w niej znajdzie powiedział POPradiu starosta Krzysztof Rymuza:

Zmiana klasyfikacji drogi z przyspieszonej na zbiorczą umożliwi wykonywanie nowych skrzyżowań i zjazdów, zapewniając dodatkową i bezpieczną obsługę komunikacyjną przyległych do drogi terenów i inwestycji na nich zlokalizowanych.