Ceny wywozu odpadów za wysokie! 

Udostępnij:

W Starych Babicach spotkali sie wójtowie i burmistrzowie podwarszawskich gmin z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Włodarze wspólnie zastanawiali się, co zrobić, aby firmy wywozowe obniżyły stawki za wywóz odpadów. Efektem spotkania był apel do Ministra  Środowiska Henryka Kowalczyka.
 Problemem podwarszawskich gmin jest rosnąca ilość odpadów, brak w poblizu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zamykanie przez Marszałka Województwa dotychczasowych obiektów bez powstawania nowych, brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem odpadów, czy mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów w regionie. Wójt Starych Babic, który przewodniczył spotkaniu mocno zaakcentował także brak aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Mazowszu.
Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w kwestii radzenia sobie z problemem. Pojawiło się też wiele inicjatyw dotyczących ścisłego współdziałania gmin.
Udostępnij:

Komentarze