Co z odpadami w Kotowicach?

Udostępnij:

W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego. Zgodnie z przepisami „zbieranie” obejmuje gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wstępne sortowanie oraz tymczasowe magazynowanie. Zgodnie z wnioskiem właściciela odpady miały nie stanowić odpadów niebezpiecznych. Tym czasem po kilku miesiącach pojawiły się wątpliwości – do Urzędu Gminy Brwinów dotarły informacje, że firma w Kotowicach zaczyna prace budowlane na części rolnej nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zwrócił się więc 29 marca 2018 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie (PINB) z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli legalności powstającej inwestycji. Jak stwierdził właściciel terenu, zbieranie odpadów nie zostało jeszcze rozpoczęte. Jeśłi jednak kontrola wykaże nieprawidłowości  Starosta Pruszkowski może cofnąć swoje zezwolenie na zbieranie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – nakazać przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

 

foto: https://www.brwinow.pl/4678-zbieranie-odpadow-w-kotowicach.html

Udostępnij:

Komentarze