Najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza wybrani

Udostępnij:

Łącznie jest ich 1121 to stypendyści którym w roku szkolnym 2017-18, którym samorząd województwa mazowieckiego przekaże na rozwój łącznie ponad 6 mln zł. Środki finansowe mają pomóc uczniom z regionu w rozwijaniu zainteresowań, talentów i pogłębianiu wiedzy. W ciągu ostatnich 9 lat wsparcie finansowe otrzymało aż 5534 stypendystów na łączną kwotę ponad 29 mln zł. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło ponad 2300 wniosków, z których wyłoniono 1121 najlepszych uczniów. Każda z wyróżnionych osób otrzyma w roku szkolnym 2017/2018 stypendium w wysokości około 477 zł miesięcznie. W spotkaniu z marszałkiem Adamem Struzikiem wzięło udział 27 uczniów z Mazowsza, którzy otrzymali największą liczbę punktów.

Tegoroczna edycja podzielona była na dwa projekty stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. W ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka najwięcej punktów otrzymali uczniowie z subregionu ciechanowskiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego Warszawy i subregionu okołowarszawskiego. W ramach programu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych 13 najlepszych stypendystów to uczniowie z subregionu ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego siedleckiego, Warszawy i subregionu okołowarszawskiego. Mówi Daniel Zieliński uczeń technikum mechatronicznego w Warszawie

Ubiegając się o stypendium, każdy uczeń musiał wykazać się wysokimi wynikami w nauce. Warunkiem koniecznym była średnia ocen nie niższa niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie

Andrzej Kopczyński

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Udostępnij:

Komentarze