Skatepark w Walendowie?

Udostępnij:

Gmina Nadarzyn planuje złożyć wniosek o dofinansowanie  na budowę skateparku w Walendowie. Gmina chce aby część pieniędzy na budowę obiektu otrzyma w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz przebudowę istniejących obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym. Skatepark byłby kolejnym etapem realizowanego obecnie zagospodarowania przez gminę Nadarzyn, terenu w Walendowie. Teraz gmina czeka na sugestię i uwagi dotyczące inwestycji, a te można wysyłać na adres gmina@nadarzyn.pl jedynie do 10 kwietnia. Dodajmy, że Gmina uzależnia realizację przedsięwzięcia od uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ww. programie.

A. Kopczyński

fot. nadarzyn.pl/ wizualizacja

Udostępnij:

Komentarze