Stypendia pomostowe dla maturzystów

Udostępnij:

Trwa XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości, z rodzin pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają w tym roku akademickim studia dzienne czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od października do lipca roku akademickiego 2019/2020.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Aplika
cje do składania wniosków będzie aktywna jeszcze do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów jak również inna oferta stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 dostępna jest na stronie: Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Udostępnij:

Komentarze