Archiwa tagu: Brwinów

Pozarządowe życie Gminy Brwinów

Za nami Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, a te aktywne są w Gminie Brwinów. NGOs swoimi działaniami wspierają i rozwijają lokalną społeczność. Władze Gminy wspierają działalność organizacji pozarządowych przyznając dotacje oraz pozafinansowo.

W tym roku, gmina Brwinów przeznaczyła w swoim budżecie na rzecz organizacji pozarządowych 740 tys. zł, między innymi na sport, kulturę, aktywizację seniorów, działalność harcerską, ochronę zdrowia, profilaktykę uzależnień, edukację czy działania charytatywne.

Władze gminy udzielają również wsparcia pozafinansowego poprzez udostępnianie obiektów należących do gminy oraz promocję działalności społeczników. Na takie wsparcie może liczyć Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa w organizowaniu wystaw, wszelkiego rodzaju spotkań, a latem otwartych potańcówek na świeżym powietrzu. Niebawem, brwinowskie organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z wyremontowanego budynku przy ulicy Wilsona 2 w Brwinowie. Powstanie tam Centrum Aktywności. Co ciekawe, lokalne działania mieszkańców można podziwiać na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów, bowiem jest na niej przeznaczone miejsce na promocję takich inicjatyw.

Brwinów w czołówce gmin w rankingu dwutygodnika “Wspólnota”

Ranking dotyczy gmin angażujących środki w poprawę jakości życia mieszkańców. Obejmuje miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka (gminy miejsko-wiejskie) oraz gminy wiejskie.

Rankingi czasopisma „Wspólnota” są opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczne opracowanie to cztery rankingi cząstkowe: sukces finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny oraz społeczny. Brwinów znalazł się w gronie 631 miasteczek.

W kategorii Sukces Ekonomiczny Brwinów został sklasyfikowany na wysokim 5 miejscu, a wpływ na to miała, na przykład, zmiana wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca.

W kategorii Sukces Społeczny Brwinów zajął 55 lokatę, a miały na to wpływ m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku, wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza i klimatu, zmniejszenie hałasu, czy ochronę różnorodności biologicznej.

Podsumowaniem wszystkich rankingów jest kategoria Sukces Kadencji, na którą wpływają wartości cząstkowe i tu Brwinów uplasował się na bardzo dobrej 13 pozycji wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Serdecznie gratulujemy.

Wirtualna strzelnica w Otrębusach – nowa inwestycja

A wszystko odbywa się na wirtualnej strzelnicy w tamtejszym Zespole Szkolno–Przedszkolnym. Strzelnica ruszyła pod koniec stycznia. Obiekt powstał z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Otrębusach, Sebastiana Kończaka. Strzela się do wirtualnych celów, które wiernie oddają te rzeczywiste. Strzelnica wyposażona jest w cztery stanowiska z oprogramowaniem, w które wyposażony jest Trenażer Strzelecki Wisła SP. Daje on możliwość oddawania strzałów w pozycji stojącej, w klęku lub leżąc. Istnieje opcja zmiany tarcz, odległości, rodzajów terenu, czy warunków pogodowych. Strzały oddaje się na odległość od 25 do 100 metrów.

Strzelnica dostępna jest dla uczniów klas 7 i 8-mych szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i mundurowych. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Brwinów i ościennych miejscowości. Oddawanie strzałów odbywa się pod okiem instruktorów strzelectwa sportowego. Wszystko odbywa się bezpiecznie bo wirtualnie.

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu “Strzelnica w powiecie”. Całkowity koszt utworzenia strzelnicy to ponad 110 tysięcy złotych, a wspomniane dofinansowanie pokryło 80 % kosztów. Nieco ponad 23 tysiące złotych to wkład własny gminy Brwinów w inwestycję. Projekt ma na celu rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępności do szkoleń strzeleckich oraz  podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego. Ma również pomóc rozwinąć i propagować sport strzelecki wśród dzieci, młodzieży i organizacji prowadzących działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Trwa konkurs “Inwestycja z perspektywą”, a w nim aż trzy obiekty z Gminy Brwinów!

“Inwestycja z perspektywą” to ogólnopolski konkurs na najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Głosowanie trwa, o tytuł walczą aż trzy obiekty z Gminy Brwinów. Gmina Brwinów może poszczycić się trzema projektami, pierwszy to przebudowa targowiska “Mój Rynek” w Brwinowie, drugi to rewitalizacja parku miejskiego, trzecim jest rewitalizacja pałacu rodziny Wierusz–Kowalskich, który dziś jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury.

Głosowanie trwa do poniedziałku 19 lutego, do godziny 12.00, a głos można oddać na stronie Serwisu Samorządowego PAP. https://samorzad.pap.pl/#maps

Na każdy z projektów można oddać nieograniczoną ilość głosów, a wygrają te samorządy, na których projekty zagłosuje największa liczba internautów w porównaniu do liczby mieszkańców gminy.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas konferencji “20 lat Polski w Unii Europejskiej” 24 kwietnia 2024 r. [Łukasz Krakowiak]

Brwinów: nowe terminy na bezpłatną mammografię 29 i 30 stycznia

Mamy dobre iformaccje dla pań które chcą zbadać piersi. W Brwinowie doszły nowe terminy na bezpłatne badania mammograficzne, które bezpłatnie będzie można wykonać w brwinowskim ratuszu.

W ramach programu NFZ do bezpłatnego badania uprawnione są panie od 45 do 74 roku życia, urodzone w latach 1950-1979, ubezpieczone, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Mammobusy zaparkują przy Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Pierwsza okazja na bezpłatne badania już 29 i 30 stycznia od 11 do 17.oo

Rusza rekordowe wsparcie jednostek straży pożarnej na Mazowszu

187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską za blisko 250 mln zł trafi do jednostek straży pożarnych w województwie mazowieckim dzięki inicjatywie Samorządu Mazowsza. Pierwsze umowy zostały podpisane w Brwinowie, a pierwsze pojazdy trafią do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, Żółwinie, Młochowie i Falentach.

Takiego wsparcia finansowego na zakup takiej ilości wozów strażackich w historii Samorządu Województwa Mazowieckiego jeszcze nie było, przyznaje marszałek Adam Struzik:

Zakupy pojazdów i sprzętu dla ratownictwa, to jedne z najważniejszych zakupów, podkreśla gospodarz wydarzenia, burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński:

Jeden z wozów strażackich trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu pruszkowskiego jest dla nas najważniejsze, podkreśla prezes OSP Falenty Jakub Cendrowski:

W najbliższych tygodniach umowy na zakup kolejnych wozów strażackich zostaną podpisane w Zakroczymiu, Tarczynie, Jaktorowie i Strzyżewie. [Łukasz Krakowiak]

Gmina Brwinów wysoko w ogólnopolskim rankingu gmin

Chodzi o ranking “Gmina Dobra Do Życia” prowadzony przez Serwis Samorządowy PAP od kilku lat. W skali kraju Gmina Brwinów uplasowała się na 79 pozycji, zaś w skali województwa zajęła 23 lokatę. Gmin w Polsce mamy 2477, zatem 79. pozycja w rankingu to bardzo dobry wynik dla Gminy Brwinów, jak również 23 miejsce w województwie mazowieckim gdzie obszar metropolii warszawskiej zajmuje wysokie pozycje na tle innych regionów w kraju. Podstawą do utworzenia rankingu była analiza 63 wskaźników cząstkowych. Zbadane zostały: dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu, zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, wodociągów, kanalizacji, poziom edukacji, liczba żłobków i przedszkoli, czy zasoby bibliotek.

W analizie tej brano pod uwagę ludzkie potrzeby, zwłaszcza związane z popytem na różne dobra i usługi. Ranking opracowany został z perspektywy typowej rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Na uzyskane wyniki miały wpływ dane związane z edukacją, warunkami mieszkaniowymi, pracą, komunikacją, środowiskiem naturalnym, czy zdrowiem. Gmina Brwinów ma w tym wszystkim 79 miejsce w kraju i 23 w województwie. [Łukasz Krakowiak]

Brwinów: zmiany w gospodarowaniu odpadami [29.12.2023]

Od stycznia mieszkańców gminy Brwinów będą czekały zmiany dotyczące odpadów, harmonogramy ich odbioru, adresu PSZOK-u Zmieni się także firma wywożąca nieczystości będzie to  PRE-ZERO. Nowe harmonogramy odpadów wraz z podziałem na rejony obowiązywać będą od stycznia, a w wersji papierowej do skrzynek pocztowych mieszkańców trafią do końca roku. Zmianie ulegnie również liczba rejonów odbioru, na terenie gminy będzie ich teraz 14. Mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. S. Bryły 6 w Pruszkowie. Nie zmieni się natomiast aplikacja Eco Harmonogram, która dostępna jest na urządzenia mobilne. Przypomina o odbiorze odpadów, daje możliwość kontaktu z Zespołem Gospodarki Komunalnej. W aplikacji znajduje się wyszukiwarka gdzie wyrzucić dany odpad oraz wskazówki jak sortować odpady zgodnie z wytycznymi.
Więcej informacji:

https://www.brwinow.pl/aktualnosci/483-zmiany-w-gospodarowaniu-odpadami.html

Info: nowe inwestycje w Otrębusach [15/02/2023]

Szykują się spore inwestycje w Otrębusach. Gmina Brwinów planuje w przyszłości dokonać przebudowy ciągu ulic Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach. Te wspomniane arterie są uznawane za łącznik między ulicą Nadarzyńską a drogą wojewódzką nr. 720. Aby mogło dojść do realizacji potrzebny jest przetarg który został ogłoszony. Jak czytamy, zwycięzca będzie miał za zadanie zaprojektowania: nowej konstrukcji jedni, nowego chodnika, przebudowy skrzyżowań, elementów uspokojenia ruchu a także nowych miejsc postojowych w rejonie przedszkola. Inwestycja ma być przeprowadzona w trzech etapach a dokumentacja ma być gotowa najpóźniej pod koniec listopada przyszłego roku.

Info lokalne: Automatyczne “pogodynki” w Brwinowie [07/02/2023]

Temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne czy kierunek wiatru – m.in. takie informacje można odczytać ze stacji meteorologicznych, które zostały zamontowane przy szkołach na terenie gminy Brwinów.

Automatyczne, bezprzewodowe stacje pogody zostały zamontowane na terenie czterech szkół samorządowych w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach. Urządzenia umożliwiają bezobsługowy pomiar warunków atmosferycznych oraz jakości powietrza. System czujników umożliwia pomiar standardowych parametrów określających stan pogody, tj. temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, opadów atmosferycznych w stanie ciekłym, a także kalkulację parametrów pochodnych, takich jak m.in. temperatura odczuwalna.  Stacje umożliwiają także pomiar promieniowania słonecznego.
Pomiary ze stacji pogodowych będą wykorzystywane na lekcjach geografii czy biologii, przez co uczniowie będą mieli okazję obserwacji zjawisk pogodowych i zmian zachodzących w przyrodzie. Stacje meteorologiczne w szkołach w Brwinowie i Otrębusach zostały zamontowane ze środków z budżetu gminy za kwotę prawie 60 tys. zł. Natomiast stacja w szkole w Żółwinie została zakupiona w ramach projektu „Działaj dla klimatu”.

Info lokalne: Brwinów – konkurs na mural [31/01/2023]

Gmina Brwinów uczci przypadającą w tym roku 160. rocznicę powstania styczniowego wykonaniem na budynku dawnej kuźni muralu nawiązującego do rysunku Artura Grottgera „Kucie kos”. Uczestnicy konkursu będą mieć czas do końca lutego, by przygotować projekt, wizualizację oraz kosztorys jego wykonania. Ze zwycięzcą zostanie zawarta umowa na realizację muralu, który będzie witał wszystkich zmierzających od ronda Kozielewskiego w stronę Rynku. Brwinów ma szczęście do murali – Wacław Kowalski spoglądający na miasto przy rondzie swojego imienia czy strażacy ruszający do akcji widoczni na budynku OSP stali się już wizytówkami gminy. Na równie dobry efekt liczy burmistrz Arkadiusz Kosiński, ogłaszając konkurs na wykonanie muralu na budynku przy ul. Dworskiej 1, przy skrzyżowaniu z ul. Biskupicką, gdzie niegdyś funkcjonowała jedna z brwinowskich kuźni.

Info lokalne: Brwinów pozbywa się azbestu [25/01/2023]

Gmina Brwinów pozbywa się szkodliwego dla zdrowia azbestu

Azbest popularnie zwany eternitem pokrywał niemal wszystkie dachy w czasach PRL-u. I choć czasy poprzedniego ustroju dawno minęły, to niestety enernitowe płyty na dachu to często spotykany widok, a ich obecność jest szkodliwa dla zdrowia. Dlatego samorządy podejmują kroki w usuwaniu tego szkodliwego materiału ze wszelkich budynków, przykładem jest gmina Brwinów, a więcej o tym Łukasz Krakowiak.

Zdecydowaną walkę z azbestem gmina Brwinów rozpoczęła w 2015 roku. Rok wcześniej uchwaliła stosowny do tego program, wpisujący się w rządowe działania wokół zagadnienia. Od tego czasu z jej terenu usunięto ponad 485 ton tego niebezpiecznego dla zdrowia, bo rakotwórczego tworzywa. Nie było by to możliwe gdyby nie dotacje udzielane na ten cel. Rusza kolejna pula finansowego wsparcia a wnioski o dotację na unieszkodliwienie azbestu można składać w urzędzie Gminy Brwinów do 31 października 2023 roku. Co ważne maksymalna kwota dotacji przyznanej przez Gminę Brwinów może wynieść 95 % udokumentowanych fakturami wydadków lecz nie więcej niż 5 tysięcy zł w jednym roku.

Szczegółowych Informacji na temat dofinansowania udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu 22 738 25 94.

Brwinów walczy o czyste powietrze

Gmina Brwinów podejmuje kolejne działania z myślą o poprawie jakości powietrza. W poprzednim sezonie grzewczym na budynkach oświatowych w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie zostały zamontowane czujniki, które mierzą m.in. zawartość pyłów. Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole palenisk, z których wynika, że największym problemem nie jest spalanie śmieci, lecz używanie opału niskiej jakości: zasiarczonego węgla, ekogroszku, mokrego drewna.

Gmina planuje też wprowadzenie programu finansowanego już ze środków własnych. W 2019 r. ma ruszyć opracowany przez gminę Brwinów program dofinansowania inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania.

Do końca listopada miasto planuje też przeprowadzenie ankiety, która ma pomóc w opracowaniu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów”.  Do 30 listopada 2018 r. pracownicy firmy WGS 84 Polska sp. z o.o. wyposażeni w identyfikatory będą przeprowadzać badania ankietowe na terenie gminy. Pracownicy odwiedzą losowo wybrane domy, a także będą zostawiać ankiety w skrzynkach pocztowych. Program Ograniczania Niskiej Emisji to dokument, który jest potrzebny do pozyskiwania przez gminę Brwinów środków zewnętrznych.

Śmierć na torach w Brwinowie

W piątek rano pociąg Kolei Mazowieckich relacji Skierniewice-Warszawa potrącił 38 letniego mężczyznę. Na miejscu pracowało
kilka zastępów starzy pożarnej, policjanci, technik kryminalistyki z komendy powiatowej policji w Pruszkowie. Ciało decyzją prokuratora zostało skierowane na sekcję zwłok.
Dzień wcześniej w Nadarzynie na ulicy Mszczonowskiej nieopodal budynku urzędu gminy
Znaleziono nieprzytomnego mężczyznę.  Ze wstępnych ustaleń przybyłej na miejsce służby ratowniczej wynika, że młody mężczyzna zatruł się dopalaczami. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Pruszkowie.

Brwinów: gminne dotacje na walkę ze smogiem

Wraz z nastaniem jesiennych chłodów powraca temat smogu. Mieszkańcy skarżą się na złą jakość powietrza. Gmina Brwinów postanowiła zająć się tym problemem i w poprzednim sezonie grzewczym na budynkach oświatowych w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie pojawiły się czujniki, które mierzą m.in. zawartość pyłów. Kolejnym krokiem było opracowanie programu dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania. Ten program ma być finansowany w 100% z budżetu gminy Brwinów, niezależnie od rządowego programu „Czyste powietrze”, który prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt regulaminu zakłada, że na dofinansowanie będą mogły liczyć tylko te osoby fizyczne i prawne (a więc także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, instytucje), które zdecydują się na rezygnację z palenia węglem i będą kupować nowy piec gazowy lub elektryczny. W projekcie regulaminu gmina Brwinów proponuje kosztów zakupu pieca, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Z dofinansowania będzie można skorzystać tylko raz na jeden lokal, pod warunkiem, że piec węglowy stanowiący do tej pory główne źródło ogrzewania ulegnie trwałej likwidacji.

Gmina Brwinów chce poprzez swój program dofinansowania zachęcić mieszkańców do podjęcia decyzji o zmianie sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Stypendia gminy Brwinów

Stypendium ma wspierać m.in. laureatów lub finalistów ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przeglądów lub festiwali o wysokiej randze artystycznej lub sportowców, którzy stanęli na podium zawodów, organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
Wnioski  5 do 15 listopada 2018 r. mogą składać uczniowie oraz studenci do 25 roku życia. Stypendia będą przyznawane na rok szkolny 2018/2019
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów, Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Odwodnienie w Otrębusach

W drugiej połowie tygodnia w Otrębusach rozpoczną się prace związane z odwodnieniem skrzyżowania ulic Franciszkańskiej, Mickiewicza i Słowackiego.

Wpusty drogowe będą zbierać z pasa drogowego wodę, która zostanie zmagazynowana i odprowadzona do gruntu poprzez zestaw lokalnie umiejscowionych urządzeń podziemnych. Zadanie o wartości ponad 147  tys. zł wykona ta sama firma, która wcześniej zbudowała odwodnienie ul. Szkolnej przy ul. Polnej w Żółwinie.

Chociaż wykonawca nie planuje całkowitego zamknięcia skrzyżowania na czas budowy odwodnienia, z pewnością będą konieczne chwilowe wstrzymania ruchu.  Mimo, iż najważniejsza część prac będzie przebiegać w pasie ul. Franciszkańskiej, to konieczność wybudowania wpustów odwodnieniowych z przyłączami zmusi wykonawcę do wejścia i rozkopania samego skrzyżowania. Zgodnie z umową całość prac powinna się zakończyć w połowie grudnia.

Brwinów na podium

Według ogólnopolskiego rankingu Dziennika Gazeta Prawna Gmina Brwinów  zajęła III miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich. w kategorii „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”.

Gminy oceniane były pod względem istniejącej bazy sportowej oraz oferty zajęć dla mieszkańców. Brwinów może się pochwalić nie tylko nowoczesną halą, która zdobyła w 2017 r. tytuł „Obiektu Sportowego Roku”, lecz także systematyczną rozbudową sieci ścieżek rowerowych, nowymi punktami siłowni plenerowych, planami strefy rekreacji, ale też aktywnością sportową mieszkańców. Miasto organizuje zajęcia sportowe i fitnessowe dla różnych grup wiekowych, trenują kluby sportowe, odbywają się  Koszykarski Kacpa Challenge dla młodych adeptów tej dyscypliny sportu, olimpiady specjalne dla osób z niepełnosprawnościami czy spotkania na lodowisku z reprezentantami Polski w łyżwiarstwie.

Brwinów: nowi honorowi obywatele

Troje nowych honorowych obywateli gminy Brwinów otrzymało pamiątkowe medale. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów jest podziękowaniem za postawę i działalność osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. Rada Miejska w Brwinowie postanowiła uhonorować w ten sposób doktor Jadwigę Lebecką-Rumianek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystynę Nowicką oraz działającego społecznie od wielu lat Henryka Tybusia.

Długie brawa powitały na scenie doktor Jadwigę Lebecką-Rumianek, która przez kilkadziesiąt lat troszczyła się jako lekarz pediatra o kolejne pokolenia brwinowian. Pomagała też harcerzom, pełniąc służbę medyczną podczas ich rajdów i wycieczek. Ponieważ pracę zawodową zakończyła dopiero w wieku 80 lat, przez jej gabinet przeszło kilka pokoleń brwinowian.

Honorową obywatelką została również Krystyna Nowicka, która od ponad 10 lat jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, ale działalność społeczną prowadzi już od wielu lat. W latach 1994-2002 była radną Rady Miejskiej w Brwinowie i członkiem zarządu gminy, a wcześniej – aktywną harcerką, drużynową, wreszcie zastępcą komendanta hufca ZHP Brwinów i Podkowa Leśna oraz członkiem Rady Chorągwi Mazowieckiej.

Długim życiorysem społecznika może się pochwalić również trzeci nowy honorowy obywatel gminy – Henryk Tybuś. Przez wiele lat przewodniczył radzie rodziców brwinowskiego Liceum Ogólnokształcącego i działał w komitecie budowy nowego gmachu dla szkoły. W ostatnich latach znalazł kolejne pola do działania. Angażował się w prace komitetu upamiętniającego powstańca listopadowego Feliksa Nowosielskiego, przewodniczył komitetowi obchodów Roku Wacława Kowalskiego, działał w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa oraz w nowym, regionalnym oddziale związku emerytów.

Uroczystość wręczenia medali honorowych uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, który zaprezentował w swoich aranżacjach utwory polskiej muzyki filmowej – od walca z „Ziemi obiecanej” po motyw z komedii „Poszukiwany, poszukiwana”. Nie zabrakło tortu, wspólnego odśpiewania „Sto lat” i wielu gratulacji dla wyróżnionych.

(Tekst Edyty Walent)

http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/aktualnosci/82019,quotJestes-widoczny-jestes-bezpiecznyquot-w-Szkole-Podstawowej-nr-1-w-Brwinowie.html

Odblaski w brwinowskiej “jedynce”

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją szkoły zorganizowali dla uczniów klas IV-V imprezę w ramach kampanii „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Głównym celem imprezy była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli w trzech panelach zajęć związanych z bezpieczeństwem.

Pierwszy panel realizowany był przez przedstawicieli  WORD w Warszawie. Na specjalnie przygotowanym torze rowerowym, uczniowie mogli poćwiczyć pokonywanie przeszkód. Jazda po torze nie sprawiła dzieciom większych trudności.

Drugi panel poprowadził dzielnicowy z komisariatu policji w Brwinowie mł.asp. Dariusz Dawidziuk. Uczniowie obejrzeli film „Tak chcę być bezpieczny” oraz zgłębili wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mogli także zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie za sobą zażywanie „dopalaczy”. Przypominane zostały uczniom także zasady postępowania podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem oraz jak postępować przy spotkaniu z osoba obcą.

Panel trzeci to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.