Unijne środki na edukację przedszkolną

Udostępnij:

Unijne dofinansowanie otrzymał projekt o charakterze integracyjnym, który od stycznia przyszłego roku będzie realizowany w przedszkolu Słoneczna Kraina w Pruszkowie. Obejmie on 40 dzieci, w tym 20 maluchów z niepełnosprawnościami. Oprócz tego uruchomiony zostanie kolejny już – czwarty punkt przedszkolny, w którym powstanie nowa grupa przedszkolna licząca 25 dzieci. W programie przewidziano zajęcia takie jak bajkoterapia, gimnastyka twórcza, zabawy badawcze czy obserwacje przyrodniczo-matematyczne. Dodatkowo na dzieci czekają zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia psychoruchowe, muzykoterapia, dogoterapia i terapia ręki oraz zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i pantomimy.
W ramach projektu przedszkole wyposażone zostanie w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz meble. Kwota dofinansowania projektu “Słoneczna kraina” to prawie 628 000 zł. srodki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Andrzej Kopczyński

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Udostępnij:

Komentarze