Wojewoda wstrzymuje budowę Rosoła

Udostępnij:

Drogowcy skończyli już budowę drugiej nitki Relaksowej – od skrzyżowania z Wąwozową do skrzyżowania z Rosnowskiego. Oznacza to także otwarcie tranzytu przez ul. Rosnowskiego do Powsina. W kolejnych dniach budowlańcy mieli zacząć budowę nowej nitki na ostatnim nieposzerzonym odcinku Rosoła – od Jeżewskiego do Wąwozowej. Prace miały trwać tak, by nie zakłócać ruchu. Dopiero w wakacje miały się przenieść na starą nitkę. Nad inwestycją wartą 20 mln złotych po raz kolejny zebrały się czarne chmury. 7 maja wojewoda mazowiecki uchylił decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę, tzw. ZRiD, czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej,  które wydawało miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Pismo właśnie dotarło do dzielnicy, która musi wstrzymać dalsze prace na Rosoła. Odwołanie od pozwolenia na budowę złożyło trzech mieszkańców ul. Rosoła. Wojewoda nie uznał ich zarzutów. Ale doszukał się w dokumentach innych uchybień, które pozwoliły mu uchylić “ZRiD” na budowę Rosoła. Do czego przyczepił się wojewoda? Wg burmistrza, głównie do słownictwa. Dzielnica użyła w pozwoleniu nazwy “miasto st. Warszawa” a zdaniem wojewody powinna użyć nazwa “Prezydent m.st. Warszawy”. Zamiast “miejsca postojowe” powinny być “parkingi”, a zamiast “ulicy” powinna być “droga”. Pewne jest jedno. Po decyzji wojewody prace na Rosoła zostaną wstrzymane. Miasto już postanowiło, że nie będzie się odwoływać, tylko wyda nowe poprawione pozwolenie na budowę. Tak ma być szybciej.

A. Kopczyński

fot. haloursynow.pl

Udostępnij:

Komentarze